PROJEKT PROGRAMU ERASMUS+

Č. PROJEKTU: 2018-1-CZ01-KA102-047528

 

https://wayback.archive-it.org/12090/20210123161144mp_/https:/eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusleft_cs_1.jpg

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

Klíčová akce 1, Krátkodobé projekty mobility studentů a zaměstnanců v odborném vzdělávání a přípravě

Program Erasmus+ mobility umožňuje našim studentům a vyučujícím absolvovat pracovní a studijní stáže v rámci celé EU. Studenti tak mají jedinečnou příležitost uplatnit své teoretické znalosti a dovednosti získané na naší škole přímo v praxi v cizojazyčném prostředí zahraničních firem a poznat kulturu a historii jednotlivých zemí. Pracovní stáže jsou navíc potvrzeny v pracovním Europassu jednotlivých účastníků, kteří je tak budou moci připsat i do svých profesních životopisů.

 

Projekty na naší škole:

 

2015-1-CZ01-KA102-013407

2017-1-CZ01-KA102-035278

2018-1-CZ01-KA102-047528 Žáci na stážích ve slovinských firmách

Projekt byl realizován s partnerem projektu ZNI (Zavod za Novodobno Izobražavanje) v Mariboru. Tento projekt byl naplánován na dva běhy – každý pro 13 žáků 3. ročníků, kteří byli rozděleni do strojírenských a elektroenergetických firem dle svého oboru. Cílem aktivit bylo seznámit žáky s konkrétní manuální činností ve firmách a závodech, které patří ke světové špičce.

2019-1-CZ01-KA102-060511 Budoucí profesionálové na stáži v Británii (Training Future Professionals in the UK)

Ve dnech 28. listopadu–11. prosince 2021 proběhla v rámci programu Erasmus Mobility+ pracovní stáž našich 15 studentů u zaměstnavatelů v Belfastu v Severním Irsku.

2020-1-CZ01-KA102-077653 Mobility v zahraničí pro žáky i učitele SPŠSE Dukelská (Mobilities Abroad For Students And Teachers of SPŠSE Dukelská)

Krátkodobé mobility proběhly kvůli pandemii covid-19 v posunutých termínech. První akcí byla týdenní mobilita dvou našich pedagogů na střední odborné škole v Portugalsku v dubnu 2022. Druhá mobilita proběhla ve dvou čtrnáctidenních termínech v portugalských firmách v okolí města Barcelos. Těchto výjezdů (červen 2021 a duben 2022) se zúčastnilo celkem 26 žáků a jeden pedagog. Třetí je dlouhodobá mobilita našich dvou absolventů z programu ErasmusPro v délce 95 dní ve firmách ve Slovinsku (červen–září 2022). Žáci mají díky projektu možnost ověřit si své teoretické znalosti a dovednosti v praxi v prostředí zahraničních firem.

2022-1-CZ01-KA122-VET-000074132 Profesní rozvoj žáků a zaměstnanců SPŠ strojní a elektrotechnická České Budějovice (Professional development of pupils and employees of Secondary technical school of mechanical and electrical engineering in České Budějovice)

Realizace: od 1. září 2022

Projekt je realizován s partnerem projektu Shipcon.eu v Limassolu na Kypru, v jehož rámci proběhnou tři aktivity. První naplánovaná aktivita v rámci programu Erasmus. Pro v odborném vzdělávání se uskuteční v délce trvání 92 dní a zúčastní se jí dva žáci. Druhá naplánovaná aktivita v odborném vzdělávání se uskuteční ve dvou bězích v délce trvání 14 dní. Každá z těchto mobilit je určena pro 13 žáků a jeden pedagogický dozor. Žáci si díky projektu budou moci ověřit své teoretické znalosti a dovednosti v cizojazyčném prostředí. Třetí plánovaná aktivita je job shadowing našich vyučujících na zahraniční škole.

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

Klíčová akce 2, Partnerství pro spolupráci

Projekt Erasmus+ Partnerství pro spolupráci poskytuje naší škole prostor pro mezinárodní spolupráci s naší partnerskou školou PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS z Rigy v Lotyšsku. S tímto partnerem jsme se rozhodli sdílet své zkušenosti a společně vyvíjet nové metodiky pro učební obor elektromobilita a inovovat tak prostředí odborného vzdělávání a zvyšovat úroveň vzdělávání v jednotlivých evropských zemích.

Projekt na naší škole:

2022-1-CZ01-KA210-VET-000082444 Doprava budoucnosti, udržitelná doprava, elektromobilita, vzdělávání pro budoucnost

Realizace: od 1. září 2022

Po vzájemné konzultaci obou partnerských škol byly stanoveny cíle a výstupy v souladu s hlavními prioritami projektu. Těmi jsou:

  1. V kooperaci se zahraničním partnerem vytvořit digitální výukové materiály pro vzdělávací program elektromobilita. Materiály budou rovněž využitelné v rámci dalších regionů EU a budou je moci využívat i další školy v rámci sekundárního školství.
  2. Tvorba vzdělávacích programů (ŠVP, tematické plány) s problematikou elektromobility ve spolupráci s terciárním školstvím (partnerské univerzity v ČR a Lotyšsku) a partnerskými firmami.
  3. Propojení obou partnerských škol při přípravě projektu Erasmus+ mobilit studentů a zaměstnanců.
  4. Aktivní spolupráce se zaměstnavateli v regionech, sledování vývoje v oblastech techniky i zaměstnanosti. Spolupráce s partnerskými VŠ.
  5. Vytvoření e-booku Slovník technické angličtiny pro obor elektromobilita.
  6. Porovnání systému příprav na jazykové zkoušky z anglického jazyka.
  7. Realizace konkrétních školních projektů (např. tvorba elektrokoloběžky) a případně i následné meziškolní mezinárodní soutěže v uvedených projektech se zapojením studentských týmů.
  8. Příprava projektů Green technology škola budoucnosti a Green Technology Vehicle v e-Twinningovém prostředí.
  9. Vytvoření on-line prostředí pro umístění elektronických učebních materiálů.
  10. Příprava pro vytvoření hackspace ve škole.

Erasmus Mobility+, Limassol, Kypr (25. září–8. října 2022) 

Ve dnech 25. 9. 8. 10. 2022 se v rámci programu Erasmus Mobility+ uskutečnila pracovní stáž našich 13 studentů v partnerské A technical school v kyperském Limassolu. Studenti čtvrtých ročníků tak mohli uplatnit své dosavadní znalosti a dovednosti přímo v praxi. Vyzkoušeli si například různé techniky svařování – praktickým výstupem byly železné lavičky, které jsou nyní rozmístěny ve venkovním areálu školy a slouží místním studentům. Dále si naši studenti vyzkoušeli zapojování obvodů dle technické dokumentace firmy Thomason Machinery Ltd. Při práci se seznámili i se studenty partnerské školy a mohli si tak procvičit anglický jazyk. 

Součástí stáže byla i návštěva dvou místních firem – Thomason Machinery Ltd a PZ Group of Companies (Pavlos Zenonos & Sons Ltd Scaffold and Formwork Systems). Zde si studenti ověřili své teoretické znalosti (jak z oboru elektrotechnika, tak z oboru strojírenství) v praktickém provozu. Obě firmy byly velmi zajímavé a personál velmi vstřícný. 

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

ERASMUS+ MOBILITA STUDENTSKÁ STÁŽ, BARCELOS, PORTUGALSKO

2020-1-CZ01-KA102-077653 Mobility v zahraničí pro žáky i učitele SPŠSE Dukelská

POČET ÚČASTNÍKŮ: 13 STUDENTŮ + 1 UČITEL

TERMÍN: 17.4.–30.4.2022

Ve dnech 17.–30. dubna 2022 proběhl v rámci programu Erasmus Mobility+ pracovní stáž našich 13 studentů u zaměstnavatelů v okolí města Barcelos v Portugalsku. Studenti třetích ročníků tak měli jedinečnou příležitost uplatnit své dosavadní znalosti a dovednosti přímo v praxi a poznat portugalskou kulturu a historii.

Barcelos není pro naši školu zcela novým místem, neboť jiná skupina našich studentů zde byla v loňském roce na obdobné pracovní Erasmus stáži. Pevně věříme, že se té letošní pobyt líbil stejně. Novinkou byla ale účast našich dvou vyučujících IT, kteří se týden  aktivně zapojovali do práce na jedné ze středních odborných škol v Barcelosu, kde si se svými kolegy vyměňovali zkušenosti v rámci tzv. shadowingu.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

ERASMUS+ MOBILITY STUDENTSKÁ STÁŽ, BELFAST, SEVERNÍ IRSKO 

PROJEKT: „Budoucí profesionálové na stáži v Británii“ 

ČÍSLO PROJEKTU: 2019-CZ01-KA102-060511 

POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 STUDENTŮ + 1 UČITEL 

TERMÍN: 28.11.–11.12. 2021 

Ve dnech 28.11.–11.12. 2021 v rámci programu Erasmus Mobility+ proběhla pracovní stáž našich 15studentů u zaměstnavatelů v Belfastu v Severním Irsku. Naši studenti třetích a čtvrtých ročníků tak měli jedinečnou příležitost uplatnit své dosavadní znalosti a dovednosti přímo v praxi, a to navíc vanglicky mluvícím prostředí. 

Studenti před odjezdem absolvovali online pracovní pohovor se zástupcem irské partnerské zprostředkovatelské agentury Interneurope, která jim na základě jejich preferencí pomohla vybrat zaměstnavatele. Velkým přínosem pro studenty není jen samotná pracovní zkušenost, ale – díky ubytování v hostitelských rodinách – také možnost zlepšit si svou angličtinu a vyzkoušet si žít běžný život irské rodiny. 

Pracovní týden byl věnován praxi a volné dny byly ve znamení výletů. O víkendu jsme například navštívili jednu z nejkrásnějších přírodních památek Irska Giant's Causeway, která je zařazena inaseznamu UNESCO. Zde jsme navštívili i muzeum Titaniku, který byl v belfastských loděnicích postaven před více než sto lety. 

Celá tato pracovní zkušenost má ještě jednu výhodu. Pracovní stáž bude potvrzena v pracovním Europassu jednotlivých studentů, kteří ji tak mohou připsat i do svého profesního životopisu. Díky tomu, že se vedení školy podařilo na tuto stáž získat peníze prostřednictvím programu Erasmus Mobility+, mají studenti celý pobyt uhrazen, a to včetně kapesného. 

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Naše škola je součástí projektu Erasmus+, v roce 2021 PORTUGALSKO 

6.6. odletělo z pražského letiště 14 studentů třetího ročníku ze všech 4 tříd. S přestupem v Amsterdamu jsme dorazili do Porta a poté autobusem do místa našeho kampusu v městě velkém jako České Budějovice,  Barcelos.  

Naši studenti prošli výběrem vedení školy a třídními učiteli. Hodnotícími parametry byly dosavadní prospěch, chování a angličtina. 

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Informace o předchozích projektech naleznete zde:

 Projekt ke stažení (PDF, 701.97 KB)