Exkurze ve firmě Robert Bosch a E.ON

Naši exkurzi jsme začali v 10:00 prohlídkou firmy Robert Bosch, kterou nás prováděl zaměstnanec podniku pan Jan Holoubek.

Termín konání: 15. září 2021

Třída: 3.EA

Dozor: Ing. Zdeněk Růžička, Ing. Bohuslav Schandl

Během prohlídky byli studenti seznámeni s výrobním sortimentem, organizací firmy a s některými výrobními postupy. Hlavní důraz byl kladen na zapojení automatizovaných řídicích systémů a výrobních postupů v souladu se čtvrtou průmyslovou revolucí. Studentům bylo nastíněno jejich potenciální budoucí působení ve firmě Bosch, pokud by se zde rozhodli pracovat.

V 11:30 pokračovala školní exkurze prohlídkou firmy E.ON. Zde nás provázela paní Jarmila Špicová a další pracovníci. V úvodu byly podány informace o činnosti a působnosti této firmy u nás i ve světě a dále o možnostech zaměstnání našich absolventů na různých pozicích – jak technických, tak manažerských. Velká část přednášky byla věnována elektromobilitě. Technický pracovník nás seznámil se stavem elektromobility u nás i ve světě a nastínil vizi do dalších let. V poslední části byla provedena praktická ukázka – rozšířená realita – a na ni navázala soutěž o zajímavé ceny.

Z následné diskuse se studenty vyplynulo, že exkurzi do firmy Robert Bosch a E.ON považují za zajímavou a přínosnou zkušenost pro jejich další studijní rozvoj i pro budoucí orientaci na trhu práce.