Exkurze v EGE

Dne 27. 11. 2019 jsme se jakožto silnoproudá třída studijního oboru Elektrotechnika zúčastnili s paní Ing. Schandlovou a panem Ing. Švecem exkurze do dlouhodobě provozované firmy EGE.

Zde jsme byli svědky výtečně provedené prezentace zobrazující průběh jednofázového zemního spojení v síti vn a následné kompenzace Petersonovou cívkou. Taktéž jsme zde mohli spatřit rozdíl konstrukce vedení vysokého napětí ve vyspělých zemích, nebo naopak v zemích rozvojových. Po prezentaci nás pan průvodce zavedl do provozu, kde jsme mohli vidět konstrukci tlumivek, a dokázat si tak propojit podané informace s praxí. Po ukončení exkurze každý žák dostal dárek na rozloučenou, za dary i exkurzi děkujeme.

63ee9119b909a46d8f0eccd557e20f29dd82cb0f - Exkurze v EGE

František Kolář 4EB