Exkurze třídy 3.SB do firmy ŠKODA JS, a. s. (6. října 2023)

Dne 6. 10. 2023 se na základě pozvání firmy ŠKODA Jaderné strojírenství, a. s., zúčastnila třída 3.SB exkurze do tohoto podniku. Doprava byla zajištěna společností.

Dne 6. 10. 2023 se na základě pozvání firmy ŠKODA Jaderné strojírenství, a. s., zúčastnila třída 3.SB exkurze do tohoto podniku. Doprava byla zajištěna společností.

Nejprve žáci navštívili reaktorovou halu v části Plzně Karlov, kde se vyrábějí komponenty a náhradní díly pro jaderné reaktory typu VVER 440 používané v elektrárně Dukovany a VVER 1000 v jaderné elektrárně Temelín. Žáci byli seznámeni s konstrukcí jednotlivých typů jaderných reaktorů, s tvarem kazet pro palivové články. Konkrétně žáci ve výrobní hale viděli velké karuselové soustruhy pro průměry obrobků až deset metrů a výšky třinácti metrů, frézky pro frézování dlouhých desek, speciální soustruhy pro soustružení vnitřních průměrů dlouhých obrobků a také mostové podstropní jeřáby s nosností až 400 tun určené pro manipulaci s obrobky.

Poté jsme přejeli do druhé části podniku v plzeňské části Bolevec. Zde se vyrábějí regulační části pro všechny typy reaktorů. Žáci navštívili nástrojárnu, viděli všechny ovládací mechanismy regulačních a havarijních tyčí. Na závěr jsme navštívili zkušebnu, ve které se zkouší činnost součástí regulačního systému ve skutečné velikosti.

Po odborné stránce se exkurze velmi vydařila. Jediným problémem byla doprava – cesta tam a zpět nám zabrala sedm hodin.

(Ing. Petr Kroupa)

e305e983ad53f605a11a96f40d9e68e48ade1967 - Exkurze třídy 3.SB do firmy ŠKODA JS, a. s. (6. října 2023)