Exkurze tříd 3.EB a 4.EB do laboratoří společnosti EG.D, a. s. (18. října 2023)

Na středu 18. 10. 2023 společnost EG.D, a. s., nabídla naší škole exkurzi do nové distribuční laboratoře v Českých Budějovicích. Exkurze se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku oboru elektroenergetika a elektrické stroje.

Nová laboratoř se zaměřuje na testování a certifikaci technologických prvků obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na solární elektrárny. Pracoviště má na tuzemské poměry unikátní vybavení a umožňuje rychlejší a přesnější testy menších energetických zařízení.

Program exkurze byl sestaven z 5 stanovišť: plynárenství (katodová ochrana), využití informačních technologií v provozu distribuční soustavy, vlastní laboratoř, distribuční měření a elektromobilita. Tato stanoviště si přítomní žáci prošli vždy v malých skupinkách. Každé pracoviště bylo vybaveno exponáty, čímž měla exkurze charakter odborné výstavy. O všech exponátech poskytli zaměstnanci EG.D, a. s., žákům také odborný výklad a zodpověděli případné dotazy.

Za EG.D, a. s., organizoval exkurzi pan Jan Volek. Žáci obsah a kvalitu exkurze velmi ocenili, témata pracovišť rozšiřovala látku vyučovaných předmětů v oblasti výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích, elektrických sítí a elektromobility.

(Ing. Jiří Vastl)

c1048d35c483e7d90317c49337eefc9b4f8629cc edited - Exkurze tříd 3.EB a 4.EB do laboratoří společnosti EG.D, a. s. (18. října 2023)
542c34c7fa81e70f7471ba6bf5d8f37f38dcf01a - Exkurze tříd 3.EB a 4.EB do laboratoří společnosti EG.D, a. s. (18. října 2023)