Exkurze tříd 1.EM a 1.ER na pracoviště ZZS JčK a na protialkoholní záchytnou stanici

Dne 31. 10. 2022 se dvě třídy 1. ročníku zúčastnily exkurze na pracoviště ZZS JčK a na protialkoholní záchytnou stanici v Českých Budějovicích. Žáci měli tímto jedinečnou možnost se seznámit s organizací, náplní a chodem práce záchranářů.

Na ZZS si studenti mj. prohlédli záchranářské vybavení a vozový park. Seznámili se také se základy první pomoci, někteří si vyzkoušeli i resuscitaci a následně dostali zpětnou vazbu, co zlepšit. Součástí exkurze bylo i nahlédnutí do prostor protialkoholní záchytné stanice, po jejíž prohlídce se žáci shodli, že by v cele na záchytné stanici skončit nechtěli.

Děkujeme ochotnému personálu ZZS JčK v Č. Budějovicích za umožnění exkurzí a poskytnutí cenných informací nejen k první pomoci.

982506b875f43d6d03d10720c6c260fcd5595fa0 - Exkurze tříd 1.EM a 1.ER na pracoviště ZZS JčK a na protialkoholní záchytnou stanicic2d2246fcd90d08dad51305137115f095bbc45a6 - Exkurze tříd 1.EM a 1.ER na pracoviště ZZS JčK a na protialkoholní záchytnou stanicib3faa73d7c96b98071609e5f74bd3b20a620e4ff - Exkurze tříd 1.EM a 1.ER na pracoviště ZZS JčK a na protialkoholní záchytnou stanici