Exkurze na pracoviště ZZS JčK pro 1. ročníky

Ve dnech 5. a 6. 10. 2023 se uskutečnily exkurze na pracoviště ZZS JčK a Protialkoholní záchytnou stanici v Českých Budějovicích, které byly pořádané pro třídy 1.EE, 1.EM, 1.ER a 1.S.

Žáci byli seznámeni s celou koncepcí jihočeského záchranného systému. Program obsahoval mj. následující body: seznámení s organizačním uspořádáním a fungováním záchranné služby (druhy aut, dispečink), zásady první pomoci (umělé dýchání, masáž srdce, EKG, měření kyslíku, cukru…), prohlídka vybavení sanitního vozu, prohlídka záchytné stanice.

Reakce studentů na celou exkurzi byla velice pozitivní. Jen návštěva protialkoholní záchytné stanice se netěšila příliš velké oblibě, byť i ta studenty velmi zaujala. Obecně je třeba šířit povědomí o první pomoci, proto jsme velmi rádi, že nám pracovníci ZZS JčK takovou exkurzi na jejich pracovišti umožnili.

(Mgr. Pavlína Šustrová)

5e732b34a737750e596780a9733ab125325cd600 - Exkurze na pracoviště ZZS JčK pro 1. ročníky