Exkurze na pracoviště ZZS JčK pro 1.EE a 1.S

Dne 22. 11. 2022 se uskutečnila druhá část exkurzí na pracoviště ZZS JčK a Protialkoholní záchytnou stanici v Č. Budějovicích, tentokrát pořádaná pro třídy 1.EE a 1.S.

Žáci byli seznámeni s celou koncepcí jihočeského záchranného systému. Program obsahoval mj. následující body: důležitost aplikace ZÁCHRANKA, první pomoc – vysvětlení, ukázka, možnost vyzkoušet si resuscitaci názorně na figuríně, prohlídka vozu záchranné služby – ukázka vybavení, zkouška přístrojů a pomůcek. Nechyběla ani návštěva na protialkoholní záchytné stanici.

Celkově se studenti dozvěděli mnoho zajímavého – např. počet sanitních vozů v Č. Budějovicích, jaký typ vozu vyjíždí k jakému případu, jak se liší tel. čísla 155 a 122, kolik výjezdů ZZS bývá za den, kde je heliport. Nechyběly ani praktické zkoušky typu měření EKG, masáž srdce, měření tepu. Žáci získali i informace o baby boxu. Reakce studentů na celou exkurzi byla velice pozitivní. Jen návštěva protialkoholní záchytné stanice se netěšila příliš velké oblibě, byť i ta studenty velmi zaujala (měli zde mnoho dotazů).

Obecně je třeba šířit povědomí o první pomoci, a to i s ohledem na následky konzumace alkoholu a omamných látek. Obzvlášť důležité je to v aktuálním období maturitních plesů, proto jsme velmi rádi, že nám pracovníci ZZS JčK takovou exkurzi na jejich pracovišti umožnili.

e9a564c539c943ca7cbc4075b504035ddaa8f456 - Exkurze na pracoviště ZZS JčK pro 1.EE a 1.Sa7ed287c6cb7a44561e87eba5e50e0555c9d5aa4 - Exkurze na pracoviště ZZS JčK pro 1.EE a 1.S5c4f60b249c6fec73f654be123755c662b393b5b - Exkurze na pracoviště ZZS JčK pro 1.EE a 1.S