Exkurze do výrobního závodu Leader Fox a rozvodny Unicapital distribuce (15. června 2022)

15. června 2022 se třída 3.EA zúčastnila exkurze do výrobního závodu českobudějovické firmy Leader Fox, která se specializuje na výrobu jízdních kol a elektrokol.

V závodě jsme si mohli prohlédnout celý postup výroby jízdního kola. Z výroby klasických kol nás však nejvíce zaujala linka na centrování kol a barvení rámů pomocí práškové metalurgie. V sekci elektrokol pro nás vývojové oddělení připravilo ukázku elektrokola rozloženého „na stole“, na kterém jsme si mohli vyzkoušet, jak takové kolo funguje, a snažili jsme se pochopit, proč jej nelze použít jako motocykl. Ve výrobně se rovněž ukázalo, že nejen automotive firmy (podílející se na výrobě vozů) se potýkají s problémy v dodávání součástek pro výrobu.

Exkurze dále pokračovala návštěvou rozvodny 110/22/6kV Unicapital distribuce (dříve ve vlastnictví firmy ŠKODA AUTO, a. s.), kde nás nejvíce zaujal velín z 50. let, synchronní kompenzátor a pracoviště výměny transformátorového oleje. Nebyli jsme však ochuzeni ani o prohlídku venkovní rozvodny doplněnou zajímavým odborným výkladem.

4407d628771d1c6040901fc7acbd708ec671a945 - Exkurze do výrobního závodu Leader Fox a rozvodny Unicapital distribuce (15. června 2022)