Exkurze do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy

Dne 13.3.2019 se třída 3EA zúčastnila exkurze do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy, kde jsme navštívili PET centrum a výzkumný jaderný reaktor.

V PET centru jsme se dozvěděli zajímavé detaily o pozitronové emisní tomografii a výrobě a distribuci radiofarmak potřebných pro diagnostická pracoviště PET. Velice nás nadchla možnost potěžkat si jednotlivé kontejnery pro přepravu radiofarmak. V centru největšího zájmu byl kontejner se stíněním z ochuzeného uranu.

Navštívili jsme také výzkumný jaderný reaktor nulového výkonu (ve skutečnosti má výkon 5kW), kde se testují konfigurace pro jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Zde jsme se na rozdíl od Temelínu dostali až přímo do reaktorového sálu a mohli jsme nahlédnout do vlastního reaktoru. V reaktorovém sálu nás také zaujala koule s poloměrem 1m vyrobená ze železa, kterou bychom v jaderné elektrárně hledali marně. O té jsme se dozvěděli, že slouží ke kalibraci přesných detektorů záření používaných při výzkumu.

Poté se již naše exkurze téměř chýlila ke konci, avšak cestou v délce 2km, která nám posloužila jako malá zdravotní procházka, jsme si mohli ještě prohlédnout autobus poháněný vodíkem – TriHyBus, u kterého jsme se s mimořádným dovolením (v celém areálu je totiž zakázáno fotografování bez povolení) vyfotografovali. 285c1bdae2bdba0b531fa1c36219bef8f9e6b431 - Exkurze do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy

Poté jsme již zamířili plni zážitků a nově nabytých vědomostí k východu z areálu, kde nás zaujal památný strom, u nějž jsme také všichni vyfoceni.

1cf960d7ae629d925d696ec71c4a9f9fdf1b607c - Exkurze do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy

 

Ing.Schandl a Ing.Vyhnal