Exkurze do rozvodny

Exkurze do rozvodny Sever

Dne 28. 11. 2018 se studenti 4EB zúčastnili exkurze do rozvodny Sever. Díky velmi zajímavému a poučnému výkladu pracovníka rozvodny, který nás provázel, měla exkurze vynikající úroveň. Studenti si tak mohli v praxi zopakovat vše, co se učili v odborných předmětech o vypínačích, odpojovačích, měřících transformátorech proudu, napětí, svodičích přepětí, transformátorech, Petersonově tlumivce, rozvaděčích, kabelech, ochranách i o pravidlech bezpečnosti při práci.

 

Ing. Alena Schandlová