Exkurze do rozvodny Západ

V posledním dubnovém týdnu navštívila třída 4.EB rozvodnu Západ, která má za úkol transformovat napětí 110 kV na 22 kV a poté ho rozvést po západní části Českých Budějovic. Celá rozvodna je koncipována jako bezobslužná, pouze s občasným dohledem.

Rozvodna 110 kV je klasicky venkovního provedení na ocelové příhradové konstrukci. Jedná se o jeden systém přípojnic ve tvaru písmene H. Transformovna se honosí dvojicí dominantních transformátorů o výkonu 25 MVA u každého z nich. Je vybavena dvojicí zhášecích tlumivek ZT1 a ZT2 (každá o výkonu 1250 kVAr). V neposlední řadě je součástí celku i odpor ZR 1 s hodnotou 42 Ω. Rozvodna 22 kV je vnitřního provedení – byla vestavěna do dvoupodlažní budovy jako rozvodna kobková se dvěma podélně dělenými systémy přípojnic uspořádanými do písmene U.  

Naším průvodcem byl pan Miroslav Janát, který velice fundovaně odpovídal na otázky našich studentů a podrobně popsal všechny části rozvodny.