Exkurze do rozvodny 400/110kV Dasný (20. června 2022)

20. června 2022 se třída 2.EB v rámci Echt praxe zúčastnila exkurze do rozvodny 400/110kV Dasný.

Na místo nás dovezly dva dodávkové minibusy zajištěné bezplatně společností E.ON Česká republika, s. r. o. Exkurzi jsme zahájili kvízem o rozvodně v zasedací místnosti. Potkali jsme se zde i s žáky ze SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou, kteří se již z prohlídky rozvodny vrátili. Důvodem tohoto setkání byla blížící se bouřka, která by nám neumožnila zachovat požadované minimální bezpečnostní standardy během exkurze v prostoru rozvodny.  

Počasí se naštěstí nakonec umoudřilo, a tak jsme si mohli rozvodnu prohlédnout zblízka a vyslechnout si zajímavý odborný výklad. V rozvodně jsme viděli systém přípojnic s příslušnými odpojovači, odpínači, vypínači a měřicími transformátory proudu a měřicí transformátory napětí. Zašli jsme se podívat i na vysílač HDO, který je součástí rozvodny.  

Zpět do školy jsme se vrátili nejen s malými dárky za správné odpovědi v kvízu, ale zejména s nově nabytými informacemi.

15e0f73c2e5a8827087f237a0f13ba5c9bccf24f - Exkurze do rozvodny 400/110kV Dasný (20. června 2022)