Exkurze do Polygonu – cvičného a výukového pracoviště PRE (6. května 2024)

Součástí studia předmětu elektroenergetika na naší škole je získání znalostí o elektrických rozvodnách. Společnost Pražská energetika, a. s., vlastní a provozuje cvičební polygon, který využívají všechny distribuční společnosti k výcviku svých zaměstnanců pro práci na různých typech rozvodných zařízení. A právě sem jsme 6. 5. 2024 vyrazili se třídou 3.EB. Žáci tak mohli vidět zařízení, k nimž je ve skutečném provozu z bezpečnostních důvodů přístup zakázán.

Exkurze byla uskutečněna za podpory společnosti VOLTCOM, spol. s r. o., která se zabývá stavbou, montáží a vlastní projekcí zařízení distribuce elektrické energie. Součástí exkurze byla i přednáška o projektování těchto zařízení. Celkově vzbudil program u žáků velký zájem a přispěl k získání konkrétních představ o rozvodných zařízeních a také o možnostech budoucího uplatnění v oboru elektroenergetika.

(Ing. Jiří Vastl)

p2 edited - Exkurze do Polygonu – cvičného a výukového pracoviště PRE (6. května 2024)