Exkurze do Plzně (1. února 2023)

Dne 1. 2. 2023 se uskutečnila exkurze do západočeského města Plzeň. Této akce se zúčastnili studenti tříd 4.EA a 4.EB. Za doprovodu našich učitelů – pana Ing. Schandla a Ing. Švece – žáci jako první navštívili průmyslový závod Škoda Electric, a. s., kde byli rozděleni na dvě skupiny.

První skupina se šla podívat na výrobu pulzních měničů a obecně na elektroniku, která se používá v tramvajích a trolejbusech. Druhá skupina se vydala na prohlídku výroby elektrických motorů. Obě dvě prohlídky vedli zkušení zaměstnanci firmy, kteří studentům podávali jasné informace o výrobě a zpracování těchto produktů.

Z firmy Škoda Electric, a. s., jsme se přesunuli na Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity. Žáci se mohli po budově pohybovat dle vlastního zájmu a navštěvovat jednotlivé laboratoře zaměřené na určitý obor. Někteří studenti si prohlédli i Fakultu strojní.

Závěrem dne obě třídy zavítaly do Plzeňského Prazdroje. Průvodce nás provedl celým areálem, podívali jsme se například ke kotlům, do stáčírny nebo do sklepa, kde na nás čekala rovněž ochutnávka.

Celodenní exkurze byla velmi vydařená. Studenti měli možnost prohlédnout si fakultu, kde budou někteří z nich v budoucnu studovat, a firmu, kde budou možná jednoho dne zaměstnaní.

cb2c51bc3e2fbe77a3a8393837370f4681710e9f - Exkurze do Plzně (1. února 2023)d150940cbf47dd8da8048b0850cd460e083f5c6e - Exkurze do Plzně (1. února 2023)