Exkurze do německého Pasova (23. listopadu 2023)

Dne 23. 11. 2023 se třída 2.EM vypravila na exkurzi do německého města Pasov (Passau), konkrétně do místního dopravního podniku a městské elektrárny.

Nejprve jsme jeli mezinárodním vlakem do Lince a následně vysokorychlostním vlakem do Pasova. Tato cesta nejenže nabídla úžasný výhled na krajinu, ale také poskytla studentům oboru elektromobilita a alternativní pohony příležitost zažít efektivní a moderní veřejnou dopravu v praxi.

Po příjezdu do Pasova nás čekal pestrý program. Nejprve jsme navštívili místní dopravní podnik a seznámili se s provozem jeho elektrobusů a moderních dopravních technologií. Ředitel podniku nás příjemně překvapil nabídkou pohoštění zdarma v podobě tradičního bavorského párku, hořčice, preclíků a limonády. Následovala exkurze do speciální plynové elektrárny, kde se studentům naskytl vhled do fungování alternativních zdrojů energie.

Večer jsme zakončili okružní jízdou moderním elektrobusem po městě, která byla pro studenty nejen zábavná, ale také inspirativní. Měli možnost vidět dopravu z jiné perspektivy a ocenit význam udržitelné mobility pro budoucnost. Navzdory nabitému programu jsme si stihli užít i prohlídku centra města, kde jsme obdivovali historickou architekturu a atmosféru starobylých uliček.

Věříme, že nové poznatky a zkušenosti, které si studenti z této cesty odnesli, jim pomohou lépe porozumět technologickým výzvám současnosti a připravit je na úspěšnou kariéru v oblasti elektromobility, strojírenství či elektrotechniky.

(Ing. Jiří Čejka, Ph.D.)