Exkurze do MVE Planá, s. r. o. (3. května 2023)

Dne 3. května 2023 navštívili žáci tříd 1.ER a 1.EE malou vodní elektrárnu v katastru obce Planá u Českých Budějovic. Vzhledem k dobré dosažitelnosti realizovali žáci návštěvu pěšky v doprovodu Mgr. Lavičky a Mgr. Rolínka – po pěší stezce proti proudu Vltavy ušli 5,5 km.

Po příchodu se nás ujal pan Čermák, spolumajitel a zároveň technický vedoucí. Studenti byli informováni o vzniku nápadu postavit na místě bývalého Lučního jezu vodní elektrárnu o maximálním výkonu 600 kW a se specifickým pohonem pomocí tří Archimédových spirál. Rotační pohyb ze spirály je pomocí převodového ústrojí v poměru 1:82 přenášen do generátoru. Pomocí elektronické regulace a hladinových snímačů rozmístěných po tělese náhonu elektrárny je regulována rychlost spirál, a tak je zajištěna stálá výška vzdutí vodní hladiny nad elektrárnou. Elektrárna je v provozu 24 hodin denně. Vzhledem k pomalé rotaci spirál je elektrárna šetrná k životnímu prostředí (není hlučná) i k vodním živočichům, hlavně k rybám. Dále je v areálu elektrárny postavené vodní koryto, které umožňuje vodním živočichům proplavat z nízké hladiny pod elektrárnou do vzdutí elektrárny.

Návštěva byla velmi přínosná a s panem majitelem jsme se domluvili, že sem s našimi žáky v budoucnu opět zavítáme. Exkurze byla zakončena pěším pochodem zpět podél řeky až do areálu školy.