Exkurze do JE Temelín

​V úterý 5. března 2019 jsme jeli na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín.

Nejdříve jsme zavítali do informačního střediska, kde jsme viděli krátký naučný film o principu fungování jaderné elektrárny. Poté jsme se rozdělili na 4 skupinky po 8 lidech a vyrazili jsme do areálu Temelína. Při komentované prohlídce areálu, která trvala téměř hodinu, jsme se dostali do strojovny, která je součástí sekundárního okruhu elektrárny a k vidění byl např. turbogenerátor. Viděli jsme i simulátor velínu, ve kterém dochází k nácviku krizových situací. Exkurze do Temelína byla pro všechny jistě velkým zážitkem spojeným s nabytými zkušenostmi o provozu elektrárny.

Josef Capůrka 3.SB