Exkurze do jaderné elektrárny Temelín (13. prosince 2022)

Dne 13. 12. 2022 se uskutečnila další z řady exkurzí do Jaderné elektrárny Temelín pořádaných pro letošní 4. ročníky. Tentokrát se akce zúčastnila třída 4.SA.

Na začátku exkurze si třída prošla expozici JETE umístěnou v prostorách renesančního zámečku Vysoký Hrádek. Následně byla po poučení o bezpečnosti rozdělena na 3 skupiny, které postupně, za poutavého výkladu tří průvodkyní, prošly areálem jaderné elektrárny. Velmi zajímavá byla zkušenost s virtuální realitou, díky které jsme se mohli podívat do míst, kam se běžně návštěvníci nepodívají (reaktor, chladicí věž…), ba dokonce vystoupat na samý vrchol chladicích věží a rozhlédnout se po okolní krajině z výšky.

Exkurze v JETE byla přínosná jak z hlediska odborného, tak i profesního. Žáci měli možnost se mj. dozvědět, co obnáší práce operátorů/operátorek, kteří/které řídí elektrárnu z blokové dozorny, a čím vším musí takový budoucí operátor projít, než se na tuto pracovní pozici skutečně dostane.