Exkurze do firmy Voltcom, spol. s r. o. (25. května 2023)

Exkurze do firmy Voltcom, spol. s r. o. (25. května 2023)

Dne 25. 5. 2023 se část žáků 2.EA a 2.EB (ti, kteří budou ve školním roce 2023/2024 studovat obor elektroenergetika) zúčastnili exkurze do zapouzdřené rozvodny 110 kV v Praze. Exkurzi organizovala společnost Voltcom, spol. s r. o., která zajistila i dopravu. Firma Voltcom, spol. s r. o., patří do skupiny společností Pražské energetiky, a. s. (PRE, a. s.).

Program zahrnoval návštěvu moderní zapouzdřené rozvodny 110 kV společnosti PRE, a. s., v Praze v Holešovicích, prohlídku muzea energetiky ve stejné budově a přednášku v budově PRE ve Vršovicích. Žáci měli možnost porovnat moderní zapouzdřenou rozvodnu 110 kV se starší „muzejní“ zapouzdřenou rozvodnou a prohlédnout si sbírku elektrických zařízení používaných od počátku do konce 20. století. Program v budově PRE ve Vršovicích začínal obědem, který žákům poskytla Pražská energetika, a pokračoval přednáškou o projektování energetických sítí a nadstandardních pracovních podmínkách v oboru elektroenergetika.