Exkurze do firmy Robert Bosch, spol. s r. o. (20. února 2023)

Dne 20. 2. 2023 navštívila třída 4.SA vývojové středisko firmy Robert Bosch, spol. s r. o., v Českých Budějovicích.

Během pěti hodin prošli žáci částí provozu, kde se seznámili s technologiemi a procesy aplikovanými v kompetenčním centru společnosti. Kromě běžných metod zpracování materiálů viděli i pokročilé technologie zpracování kovů a plastů využívaných především v automobilovém průmyslu a rovněž metody jejich testování. Za nejzajímavější oblast žáci označili metody tepelného spojování plastů a kovů. Zvláště přednáška o principu funkce laserového svařovacího zařízení a ukázka jeho činnosti byly velmi zajímavé. Velký zájem vzbudil i prototyp robotizované lisovací a šroubovací stanice. V rámci exkurze jsme ocenili nejen zajímavost předvedených technologií a procesů, které prohloubily odborné znalosti žáků, ale i ochotu a profesionální přístup lektorů.