Exkurze do firmy EGE, spol. s r. o. (16. února 2023)

Dne 16. 2. 2023 navštívila třída 3.EB firmu EGE, spol. s r. o., která sídlí nedaleko naší školy.

Žákům bylo nejprve zapůjčeno bezpečnostní vybavení a následně si vyslechli přednášku o výrobě plynule přeladitelné zhášecí tlumivky, která slouží ke kompenzaci zemních kapacitních proudů v sítích VN a VVN. Dále jsme se dozvěděli, do jakých zemí jezdí zaměstnanci tyto tlumivky instalovat. Následně jsme se vydali na praktickou část exkurze – do testovací haly, kde se tlumivky nejen testují, ale také například plní olejem ve vakuové místnosti.

Žáky zaujalo, že firma EGE, spol. s r. o., nabízí řadu zajímavých pracovních pozic, díky kterým se člověk podívá po celém světě a zároveň si tak trochu „hraje“ s elektřinou (zkoušení účinků poruchových proudů).

a9a0a7c30814d261c2f0a8a6a4baaab38baf0486 - Exkurze do firmy EGE, spol. s r. o. (16. února 2023)