Exkurze do datacentra v Písku (25. ledna 2023)

25. ledna 2023 se třída 4.EA zúčastnila exkurze do datového centra v Písku (Technologické centrum Písek, s. r. o.).

Součástí exkurze byla prohlídka zázemí datacentra, zejména místnosti s energetickými rozvody, kde jsme se seznámili s energetickou bilancí centra a se způsoby zálohování napájení v podobě nejen bateriových měničů, ale i dieselgenerátoru. Ten nám byl dokonce předveden v provozu, jelikož bylo povoleno o jeden den uspíšit jeho pravidelné kontrolní spuštění.

Dále jsme navštívili výpočetní sál. Zde nás velmi zaujalo řešení tzv. studené-teplé uličky (viz fotografie). Žáky zajímal rovněž hasicí systém a systém detekce požáru. Dozvěděli jsme se komplexní informace o možnostech hašení (které může probíhat bez přerušení provozu), ať už pomocí různých druhů plynů, tak i pomocí destilované vody.

Kromě prohlídky datacentra pro nás bylo připraveno i seznámení s IoT (Internet of Things). Rozděleni jsme byli na tři skupiny a mohli jsme si vyzkoušet jednoduchou konfiguraci IoT systému s chytrým tlačítkem a řadičem barevných LED pásků. V poslední části probíhala demonstrace jednotlivých systémů chytré domácnosti s jejími výhodami i nevýhodami.

Exkurze se nám všem velmi líbila. Cestou zpět jsme diskutovali o nabytých poznatcích, a tak nám ani nevadilo, že vlak do Českých Budějovic nabral čtyřicetiminutové zpoždění.