Exkurze do Armádního muzea Žižkov (18. června 2024)

Dne 18. 6. 2024 se třída 2.EE zúčastnila exkurze do Armádního muzea Žižkov. Tato návštěva byla organizována jako součást výuky ZSV a dějepisu a měla žákům přiblížit vojenskou historii České republiky.

Exkurze začala v 7:30 před školou a následně jsme společně vyrazili vlakem do Prahy. Po příchodu do muzea nás uvítal průvodce, který nás provedl jednotlivými expozicemi a poskytl nám zajímavý výklad o vystavených exponátech. Nejprve jsme se seznámili s expozicí věnovanou první světové válce, kde jsme viděli uniformy, zbraně a další vybavení z tohoto období a dozvěděli se o důležitých bitvách a vojenských strategiích. Následovala část zabývající se druhou světovou válkou, jež byla velmi působivá. Viděli jsme dobové dokumenty, mapy, fotografie a různé předměty ilustrující život vojáků i civilistů během války. Shodli jsme se ale na tom, že nás nejvíce zaujala třetí expozice, která názorně a poutavě představila období husitských válek.

Po návštěvě muzea jsme vystoupali na vrch Vítkov, odkud byl překrásný výhled na Prahu. Výlet jsme zakončili chutným obědem a vyrazili zpět do Českých Budějovic.

(Mgr. Tomáš Rolínek)