Exkurze a soutěž na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

4. října 2022 museli studenti vstávat brzy. V 6:00 hodin jsme totiž vyráželi na dlouho očekávanou akci, a to na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna.

Pro naše studenty je to důležitá exkurze, protože se mohou seznámit s nejnovějšími technickými řešeními v oblasti třískového obrábění, řezání, svařování, tváření, hydrauliky, pneumatiky, měření ale i 3D tisku, elektroniky, manipulační techniky, obalových materiálů, skladování a mnoho dalšího.

Brněnské výstaviště je poměrně rozlehlé a výstavou byly naplněny téměř všechny pavilony. V pavilonu P se nacházela mj. i expozice firmy Heidenhain. Na jejich stánku byla, kromě vystavených výrobků, instalována cvičná programovací pracoviště používaná k soutěži mladých programátorů v dialogu Heidenhain.

Za naši školu se soutěže zúčastnili Martin Jan a David Svoboda ze 4.SB. Zadání bylo poměrně náročné, ale díky kvalitní přípravě se soutěžícím dařilo.

Hlavním úkolem bylo sestavit CNC program v systému Heidenhain dle výrobního výkresu a přiloženého zadání technologického postupu. Na zadaný úkol měli 90 min času. Hlavní výherce dostal speciální věcnou cenu a pozvánku do sídla společnosti Heidenhain, kde si pak může daný program odzkoušet a součástku vyrobit.

Student Martin Jan obsadil ve velké konkurenci krásné 2. místo. Gratulujeme.

 

Exkurze se kromě zmiňovaných soutěžících studentů zúčastnili i žáci ze tříd 2.SA, 2.SB a 3.SA. Ti si během dne s velkým zájmem prohlédli expozice strojírenských firem z celého světa. Studenti načerpali velké množství znalostí a odnesli si nejen propagační materiály, ale i drobné reklamní předměty.

Návštěva uznávaného veletrhu se vydařila, ve studentech zanechala hluboký dojem, škoda jen, že byla ovlivněna ekonomickou krizí. Drtivá většina vystavovatelů totiž demonstraci funkce strojů omezila jen na videa a vizualizace.

Ing. Čejka, Mgr. Vondrášek, Mikoláš Dis.

01b401a63b9b4109b16a33ceda77d4bf34c65c25 - Exkurze a soutěž na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně26dff6dcc704343d1445ddb595dfb90d510daa8b - Exkurze a soutěž na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně