Energie budoucnost lidstva

V pondělí 14. 9. 2020 probíhala na naší škole opět přednáška z oblasti energetiky, kterou zajistila agentura Hejl Servis, s.r.o., Praha pod patronací ČEZu.

Přednášku, jejíž součástí byly zajímavé pokusy s radioaktivitou, vedl pan Tomáš Hejl a Ing. Marek Sviták, mluvčí Jaderné elektrárny Temelín.

Během dvou vyučovacích hodin studenti získali globální pohled na energetiku v současném světě. Byly představeny všechny typy zdrojů energetického mixu, jejich výhody i nevýhody a další ekologické i politické souvislosti energetiky.

Další část přednášky byla věnována bezpečnosti elektráren. Zajímavé bylo i porovnání důsledků havárie jaderných elektráren.

Studentům byly poskytnuty odkazy na další zajímavé webové stránky a informace o možnosti zúčastnit se fotosoutěže.

Ing. Alena Schandlová