Energetická olympiáda

Úspěch našich žáků na Energetické olympiádě

Dne 16.11. se úžasní žáci 4.EA zúčastnili celorepublikového finále energetické olympiády na Fakultě elektrotechniky ČVUT, kde obsadili skvělé 3. místo.

Školního kola se účastnilo téměř 300 trojic, naší školu v něm reprezentovali dva týmy, z nichž jeden, tvořený studenty Beránkem, Pekou a Procházkou, se umístil na 21. místě a vybojoval si tak účast na finále. I druhý tým, přesto že na finále nedosáhl, neudělal škole žádnou ostudu a umístil se v první polovině.

Finále se konalo přímo v budově Fakulty elektrotechniky, a tvořily jej dvě části: v první polovině dne byly studentům špičkami v oboru prezentovány odborné přednášky týkající se tématu soutěže (energetiky a energetické gramotnosti), ve druhé části se pak soutěžící přesunuli do Národní technické knihovny a sami vytvořili prezentaci na jimi vybrané téma. Bylo možné si zvolit ze široké škály odvětví, od elektromobility až po chytré domácnosti. Důraz byl kladen na originální nápady, uspořádanost informací a samotnou prezentaci práce. 

Jakožto jeden z účastníků bych si rád dovolil na závěr přidat osobní názor. I přesto, že informace získané během přednášek a vlastní práce jsou nepochybně důležité, myslím, že hlavním přínosem pro nás jsou zkušenosti v oblasti týmové spolupráce, organizace času a prezentace před publikem a porotou, které jistě využijeme jak při budoucím studiu a práci, tak i v osobním životě.

Ondřej Procházka