Energetická olympiáda

V pátek 19. 10. 2019 se konal 2. ročník Energetické olympiády.

Cílem soutěže bylo dokázat najít informace z oblasti energetiky, zpracovat je a kreativně využít. Studenti, přihlášeni na svých počítačích, řešili po stanovený časový limit řadu otázek.

Za naši školu soutěžily dva týmy:

Cápečci 36. místo: Roman Dědič, Lukáš Hejna, Ondřej Kodl.

Dukeláci 55. místo: Josef Chrt, Radim Helcl, Jiří Jílek.

Konkurence byla vysoká, zúčastnilo se celkem 418 týmů.

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a blahopřejeme k výbornému umístění!

Ing. Alena Schandlová