Energetická gramotnost: Bez elektřiny to nejde

19. 2. 2020 se konala přednáška na téma „Energetická gramotnost: Bez elektřiny to nejde“

Ing. Štěpán Zelman z Jaderné elektrárny Temelín probral se studenty vývoj energetiky v historickém kontextu – od středověkých vodních a větrných mlýnů, přes průmyslovou revoluci a využívání energie páry, přes počátky elektrizace, kdy naplno vznikla výhoda elektrické energie spočívající v její snadné dopravě i do odlehlých míst, až po soudobý energetický mix a jeho začlenění do elektrorozvodné soustavy. Seznámil studenty s tím, že elektrorozvodná soustava může správně fungovat jen při rovnováze spotřebované a vyrobené elektrické energie a pokud nastane pokles spotřeby, je nutné omezit i výrobu, jinak hrozí blackout. Účelem přednášky bylo oslovit potenciální studenty a podnítit v nich zájem o studium elektroenergertiky.

Ing. Alena Schandlová