Dohoda o souvislé praxi

Studenti si mohou vyzvednout třístrannou dohodu o praxi.

Dohoda je k vyzvednutí u Ing. Miloše Badala v dílnách.