Dobrodružství s technikou

Dne 13.6.2019 se naše škola zúčastnila interaktivní výstavy Dobrodružství s technikou.

Organizaci měla na starosti JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA. Pavilon T na výstavišti v Č. Budějovicích byl na jeden den dnem techniky firem a odborných škol kraje. Byl to den pro ty nejmenší a děti z nižších ročníků základních škol. Naše škola zde vystavovala vlastnoručně vytvořený přípravek na skládání Hanojských věží řízený pomocí programovatelného logického automatu Simatic S7-1200 s kterým mohli návštěvníci soutěžit v rychlosti skládání Hanojských věží. Dále jsme potom vystavovali soustavu dvou generátorů frekvence, které mohli návštěvníci obsluhovat a na připojených osciloskopech sledovat, jak se vytváří překrásné Lissajousovy obrazce a jak vypadají signály v časové oblasti. Děti si také mohli vytvořit vlastní obrázek pomocí frézky Bungard CCD2, upravené pro kreslení fixem, zapůjčené naší škole v rámci spolupráce s firmou TSE. V neposlední řadě jsme měli několik chodících robotů od Firmy Velleman a jednoho jezdícího robota, který s naším logem projížděl výstavní halou od firmy Festo, přičemž na "základnu" (návštěvníkům) jsme online promítali signál z jeho kamery….Dále jsme měli k dispozici pneumatickou stavebnici Fischer a všem dobře známou stavebnici Merkur. Den se povedl a na příští rok se opět těšíme, že s ostatními vystavovateli rozzáříme oči těch nejmenším a přiblížíme jim formou zábavy techniku.

Ing. Lenka Schwagerová