Dny ČEZu (24. ledna 2023)

Dne 24. 1. 2023 k nám na školu zavítala čtveřice zaměstnanců Jaderné elektrárny Temelín. Ve třídě 4.EB seznamovali žáky s jejich možným budoucím uplatněním jakožto zaměstnanců společnosti ČEZ, a. s.

Paní Romana Balounová hovořila obecně o pracovních pozicích v elektrárně. Pan Ing. Tomáš Hubálek žáky obecně seznámil s pracovními místy pro studenty oboru elektrotechnika a pan Ing. Martin Dvořák následně blíže hovořil o konkrétních pracovních pozicích, které by mohli naši absolventi vykonávat. Rovněž přiblížil postup zaučování nových zaměstnanců.

Přednáška trvala dvě vyučovací hodiny a umožnila našim žákům seznámit se s novými nabídkami práce