Divadelního představení ” Cesta do pekel”

Dne 11. 4. 2019 se studenti prvních ročníků zúčastnili divadelního představení " Cesta do pekel", které se dotýkalo problematiky onemocnění HIV a dalších patologických jevů (prostituce, zneužívání návykových látek...).

Představení se konalo v tělocvičně školy a u studentů mělo velice kladný ohlas.

Mgr. Tomáš Bican