Divadélko pro školy hrálo pro SPŠ SE

V pondělí 25. 3. navštívilo naši školu Divadélko pro školy.

Toto divadlo z Hradce Králové patří k nejvytíženějším hereckým souborům v České republice. Jedná se o komorní divadlo (2 herci) s důrazem na kontakt s divákem, preferuje přitom zábavnou formu, která je pro mládež nejpřijatelnější. Přes relativně uvolněnou atmosféru však žákům nabízí faktický odborný výklad, úryvky ze slavných divadelních her a názorné ukázky různorodosti žánrů. Představení se vždy koná v prostorách školy, u nás se jednalo o tělocvičnu.

b8a31b2bd4ae3a5a892b08287ff2a16d01e9e1af - Divadélko pro školy hrálo pro SPŠ SE

Nejprve se v 9 hodin sešly všechny čtvrté ročníky, aby si humornou formou zopakovaly některé situace z divadla 20. století. Představení Divadelní učebnice nás přeneslo nejprve do prvorepublikové atmosféry, kterou protagonisté připomněli úryvkem ze hry „Don Juan & comp.“ z repertoáru Osvobozeného divadla (komediální tvorba Voskovce a Wericha). Předválečnou dramatickou atmosféru naopak vystihl dialog z divadelního zpracování románu Karla Čapka „Válka s mloky“. V představení nemohla chybět ani ukázka z kolébky české populární hudby, tedy pražského divadla Semafor a kabaretní scénka J. Suchého a J. Šlitra. Sedmdesátá léta připomněla část z legendárního muzikálu brněnského divadla Husa na provázku „Balada pro Banditu“, kde se do představení zapojila i naše studentka Veronika. Herci zařadili i kousek jednoaktovky „Chyba“ od Václava Havla jako ukázku absurdního dramatu z období normalizace a Divadelní učebnice vyvrcholila ukázkou zcela svérázného humoru Divadla Járy Cimrmana ze hry „Vyšetřování ztráty třídní knihy“. Ohlasy našeho studentského publika byly velice pozitivní, o čemž svědčí výbuchy smíchu, ale i dlouhý potlesk na konci představení.

09499ff53ca5d3b98d9f96cedc6b33019d29afc3 - Divadélko pro školy hrálo pro SPŠ SE

Od 11 hodin se na představení přesunuly třetí ročníky, pro které byl vybrán titul „Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla“. Studenti se dozvěděli, jak legendární dvojice začala hrát v divadle, co to je forbína a jak tato část představení vznikla. Studenti se dále setkali s jazykovým humorem V+W, který je charakteristický vlastními novotvary (cukatůra, napnelismus). Ukázky byly jak z romantických her (Golem), tak ze sociálně zaměřených her (Svět za mřížemi), samozřejmě se protagonisté nemohou vyhnout ukázkám z protinacistických dramat (Nebe na zemi) Představení uzavřela slavná poprava kanónem z Faty Morgány, kde je opět využita spolupráce s publikem.

Dle herců se skupina studentů třetích ročníků zprvu jevila jako „chladná a gumová“, ale i oni rychle roztáli a nakonec se opakovalo stejné nadšení jako u předchozího představení.

Divadélko pro školy u nás hrálo již potřetí, pokaždé s velkým úspěchem, jakého jsme byli svědky i nyní.

 

Mgr. Ludmila Petržalová (za použití informací z www.divadelkoproskoly.cz)