Distanční výuka na SPŠ SE

Na základě Usnesení č. 1022 Vlády ČR bude výuka na SPŠ SE probíhat distanční formou.

Konkrétně budeme postupovat dle níže uvedených bodů, vycházejících z naší zkušenosti s distanční výukou z jara 2020:

 • vyučující budou pravidelně zadávat žákům domácí práci
 • zadání prací bude e-mailem, prostřednictvím Bakalářů, nebo přes MS Teams
 • veškerá komunikace bude probíhat přes školní e-maily a prostředí Office 365
 • úkoly budou žákům zadávány průběžně, náročnost úkolů bude souviset s týdenní hodinovou dotací
 • termíny a způsob odevzdání úkolů budou součástí zadání, včetně informace o konání on-line hodin
 • žáci jsou povinni úkoly zodpovědně vypracovat a odevzdat, žáci jsou povinni být v době vyučování dostupní online (nutnost být online vyučující oznámí alespoň den předem)
 • úkoly budou hodnoceny a klasifikovány, známky budou zapsány do Bakalářů
 • klasifikace z distanční výuky je rovnocenná s klasifikací z výuky prezenční
 • informace o zadaných úkolech budou pravidelně aktualizovány ZDE
 • žáci jsou povinni denně kontrolovat seznam úkolů
 • žádáme rodiče, aby také kontrolovali seznam úkolů a jejich plnění
 • klasifikace úkolů bude provedena nejpozději do týdne
 • obsah i hodnocení domácích prací řeší pravidelně předmětové komise
 • vyučující nejen zadávají úkoly, ale také předávají informace k pochopení učiva, reagují na případné podněty žáků
 • v případě problémů kontaktují žáci/rodiče třídní učitele
 • pokud nemá žák možnost pracovat on-line, domluví se v kanceláři školy na předání úkolů
 • žákům je od 14. 10. 2020 do odvolání zakázán vstup do školy

Upozorňujeme, že dle školního řádu je účast na distanční výuce povinná, případnou neúčast je nutno omluvit třídnímu učiteli.

S ohledem na současnou situaci bude na pedagogické radě projednána změna klasifikačního řádu školy – konkrétně konání komisionálních zkoušek při vyšší absenci žáků.