Distanční výuka

Na této stráce najdete informace k distanční výuce a odkaz na seznam úkolů pro aktuální měsíc.

OHLÉDNUTÍ ZA PRŮBĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY

V důsledku pandemie onemocnění covid-19 se na SPŠ SE učilo ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 i řadu měsíců distančně.

Vyučující byli požádáni, aby zmapovali, jak probíhala distanční výuka v jejich předmětech. Ze zaslaných příspěvků jsme sestavily následující článek, který určitě není možné považovat za kompletní, ale spíše za stručný pohled na to, jak jsme na SPŠ SE v uplynulém období se studenty distančně pracovali.

Ohlédnutí za průběhem výuky v distančním režimu

Mgr. Pavlína Šustrová a Mgr. Ludmila Petržalová

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V DISTANČNÍM REŽIMU

I v době distanční výuky se učitelé vzdělávali, a to především prostřednictvím nejrůznějších webinářů a online kurzů.

Seznámili se tak s novými online nástroji pro výuku, aby nebyli odkázáni pouze na výklad. Na příklady vzdělávání učitelů na dálku se můžete podívat v následujícím článku.

Vzdělávání učitelů na dálku

Mgr. Pavlína Šustrová a Mgr. Ludmila Petržalová

Kalendář akcí Loading...