Distanční výuka

Na této stráce najdete informace k distanční výuce a odkaz na seznam úkolů pro aktuální měsíc.

Jak učíme distančně

Ve škole se již přes rok s drobnými pauzami pro prezenční výuku učí distančně. U příležitosti tohoto zvláštního výročí jsme proto pro potřeby školní kroniky vyučující na SPŠSE požádaly, aby zmapovali, jak probíhá distanční výuka v jejich předmětech. Ze zaslaných příspěvků byl sestaven následující článek, který určitě není možné považovat za kompletní, ale spíše za stručný pohled na to, jak na SPŠSE distančně pracujeme.

Uplynulý rok byl pro nás, učitele i žáky, velkou zkouškou a dobou plnou zvratů, zkoušení nových metod, jiného způsobu předávání a přijímání učiva i jiného přístupu k němu. Ačkoli si všichni přejeme, abychom se co nejdříve mohli vrátit do školní budovy, musíme zároveň uznat, že i ta distanční výuka má něco do sebe a dá se její pomocí leccos zvládnout. Vydržme tedy spolu ještě chvíli!

Ohlédnutí za průběhem výuky v distančním režimu

Mgr. Ludmila Petržalová a Mgr. Pavlína Šustrová
školní kronikářky

 

JAK UČÍME DISTANČNĚ - 2. část

Zveřejňujeme ještě jedno ohlédnutí za distanční výukou, tentokrát především v odborných předmětech. V průběhu dubna zaslali pro potřeby školní kroniky vyučující odborných předmětů ještě několik řádků a fotografií, kterými informují o průběhu distančního vzdělávání v posledních měsících.

Článek k přečtení

Jak se učíme distančně

I v době distanční výuky se učitelé vzdělávají. Jak jinak než online. Distanční výuka trvá již rok. Právě před rokem se objevovaly první nabídky webinářů, kde jsme se seznamovaly s online nástroji pro výuku, abychom nebyly odkázáni pouze na výklad. 

Vzdělávání učitelů na dálku

Na základě Usnesení č. 1022 Vlády ČR bude výuka na SPŠ SE probíhat distanční formou.

Konkrétně budeme postupovat dle níže uvedených bodů, vycházejících z naší zkušenosti s distanční výukou z jara 2020:

 • vyučující budou pravidelně zadávat žákům domácí práci
 • zadání prací bude e-mailem, prostřednictvím Bakalářů, nebo přes MS Teams
 • veškerá komunikace bude probíhat přes školní e-maily a prostředí Office 365
 • úkoly budou žákům zadávány průběžně, náročnost úkolů bude souviset s týdenní hodinovou dotací
 • termíny a způsob odevzdání úkolů budou součástí zadání, včetně informace o konání on-line hodin
 • žáci jsou povinni úkoly zodpovědně vypracovat a odevzdat, žáci jsou povinni být v době vyučování dostupní online (nutnost být online vyučující oznámí alespoň den předem)
 • úkoly budou hodnoceny a klasifikovány, známky budou zapsány do Bakalářů
 • klasifikace z distanční výuky je rovnocenná s klasifikací z výuky prezenční
 • informace o zadaných úkolech budou pravidelně aktualizovány ZDE
 • žáci jsou povinni denně kontrolovat seznam úkolů
 • žádáme rodiče, aby také kontrolovali seznam úkolů a jejich plnění
 • klasifikace úkolů bude provedena nejpozději do týdne
 • obsah i hodnocení domácích prací řeší pravidelně předmětové komise
 • vyučující nejen zadávají úkoly, ale také předávají informace k pochopení učiva, reagují na případné podněty žáků
 • v případě problémů kontaktují žáci/rodiče třídní učitele
 • pokud nemá žák možnost pracovat on-line, domluví se v kanceláři školy na předání úkolů
 • žákům je od 14. 10. 2020 do odvolání zakázán vstup do školy

Upozorňujeme, že dle školního řádu je účast na distanční výuce povinná, případnou neúčast je nutno omluvit třídnímu učiteli.

S ohledem na současnou situaci bude na pedagogické radě projednána změna klasifikačního řádu školy – konkrétně konání komisionálních zkoušek při vyšší absenci žáků.

Jak zvládnout distanční výuku

Je nezvaná, nevítaná, ale nutná a my se s ní musíme společně poprat tak, aby napáchala minimální škody na formě i úrovni vzdělávání. Na internetu najdete různé odborné návody jak si s distanční výukou poradit (např.  https://nadalku.msmt.cz/cs). Já jsem zvolila cestu selského rozumu a shrnula jsem pár rad, jak tuto novou formu učení lépe zvládnout. Prosím všechny kolegy a studenty, pokud máte vlastní nápady a rady, jak na distanční výuku, napište mi a já vaše doporučení ráda připojím.

 1. Rozlišujte denní režim pracovního a víkendového (nebo prázdninového) dne. Od pondělí do pátku vstávejte tak, abyste byli včas připraveni na školní práci. Věnujte se intenzivně online hodinám i zadaným úkolům, od práce neodbíhejte, nenechte se vyrušovat. Pracovní den si rozdělte na dobu pracovního času a na čas volný.
 2. Jakýkoli technický problém řešte okamžitě. Pokud vám selže počítač, nefungují Teams nebo školní e-maily, tak hned kontaktujte svého třídního učitele nebo Ing. Růžičku. Společně se budeme snažit problém vyřešit.
 3. Pokud jste nemocní nebo z jiného důvodu nemůžete se distanční výuky účastnit, tak tuto skutečnost oznamte učitelům včas a tak předejdete problémům.
 4. Na online hodiny se přihlaste min 5 minut před jejím zahájením, aby mohla naplno začít v daný čas. Je dobré mít při hodině vypnutý mikrofon a zapínat ho jenom v okamžiku komunikace.
 5. Při testech a odevzdaných úkolech v Teams nečekejte na poslední minutu. Práci je třeba odesílat o pár minut dříve než je zadaný závěrečný čas. Může se jinak stát, že vaše práce nebude odeslána a vy jste se snažili zbytečně.
 6. Komunikujte s třídou. Udržujte kontakt se svoji třídou, i když na dálku.
 7. Komunikujte s učiteli. Nebojte se zeptat, pokud probírané látce nerozumíte, využívejte pro tuto situaci chat nebo e-maily, ptejte se přímo v průběhu online hodin.
 8. Vytvořte si vlastní kalendář úkolů. Zapisujte si k jednotlivým dnům úkoly, které musíte splnit a odškrtávejte si hotové. Je to velká úleva, když zjistíte, že daný den máte splněno.
 9. Vytiskněte si všechny elektronicky zaslané podklady a vložte si je do příslušných sešitů. Zvláště u technických předmětů je to velmi důležité. Později si do zaslaného textu můžete doplňovat pouze poznámky.
 10. Hýbejte se. A to i tehdy, když jste nuceni zůstat uvnitř bytu - naplánujte si jakoukoli formu cvičení.
 11. Choďte ven, ale ne mezi lidi. Můžete-li zrovna, jděte na procházku, ale ne s partou přátel, zkuste jít sami nebo jen s těmi nejbližšími, s rodinou.
 12. Zůstaňte nohama na zemi. Nenechte se zavléct do světa katastrofických scénářů, buďte tady a teď, řešte věci (i školu, úkoly) tak, jak přicházejí, tedy krok za krokem, postupně.
 13. Dávkujte si informace. Nečtěte všechno na sociální síti, nedívejte se na každé nové video, dejte si limit, kolikrát se podíváte na zprávy;
 14. Neztrácejte humor - humor léčí - pusťte si pěknou komedii;
 15. Odměňte se. Dopřejte si, co máte rádi a co vám dělá dobře - horkou vanu, dobré jídlo, poslech oblíbené hudby, díl oblíbeného seriálu - cokoli, o čem víte, že u vás spolehlivě funguje.

Ing. Paurová Dana - výchovná poradkyně

Kalendář akcí Loading...