Didaktické testy – podzimní termín maturit 20/21

Didaktické testy v podzimním zkušebním období se budou konat od 1. do 3.9.2021.

Do 15.8. MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma společné části maturitních zkoušek (SČ MZ). Od 16.8. nejdříve budeme moci rozeslat pozvánky ke SČ MZ. Didaktické testy se budou konat na spádových školách, tj. mimo naši školu.