Desatero pro primární prevenci (projekt pod záštitou MŠMT)

Naše škola se zapojila do projektu „Desatero pro primární prevenci“ podporovaného MŠMT.

Projekt má za cíl posílení prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Žáci prvních ročníků zhlédnou 10 videí zaměřujících se na problematiku šikany, drog, alkoholu, nikotinismu, domácího násilí, poruch příjmu potravy, stalkingu, shopaholismu, sebepoškozování a na otázku, jak se nestát obětí. Každá projekce bude doplněna diskuzí a ukončena závěrečným testem. 

d955479cf8251224a8143364201ba85742b85835 - Desatero pro primární prevenci (projekt pod záštitou MŠMT)