Den pro praxe – 21. 12. 2022

Ve středu 21. 12. 2022 se na SPŠ SE uskutečnil další Den pro praxe. Jedná se o jeden z dnů, kdy do školy přicházejí zástupci spolupracujících firem a informují studenty 1. a 2. ročníků o pracovních i jiných možnostech, které jim tyto společnosti mohou nabídnout.

V tomto předvánočním čase k nám zavítaly firmy: Agrio MZS, s. r. o., ČD Cargo, a. s., KeyTec ČB, s. r. o., MOTOR JIKOV Group, a. s., Photomate, s. r. o., Robert Bosch, spol. s r. o., a VOLTCOM, spol. s r. o. Během jednotlivých 20minutových setkání s každou společností se žáci s firmami seznámili, dozvěděli se mnoho zajímavého, získali důležité kontakty a někteří si i rovnou domluvili praxe.

Výše uvedený výčet firem ovšem není konečný – na jarní termín Dnu pro firmy, který se uskuteční 26. 4. 2022 již máme přislíbenou účast i některých dalších společností. Těší nás, že můžeme tímto způsobem našim studentkám a studentům se spolupracujícími firmami setkání zprostředkovat.

7c4ba9681bd58afad797496bb408e355e9bfc9c2 - Den pro praxe – 21. 12. 202239f73bccaf294c8f71de22f379892d5ce6f2a16e - Den pro praxe – 21. 12. 2022