Den otevřených dveří potřetí

V sobotu 11. 1. 2020 od 9 do 12 hodin se konal již 3. den otevřených dveří na naší škole.

I tentokrát bylo k vidění mnoho. Nejprve se návštěvníci dozvěděli základní informace o studiu – jaké obory nabízíme, jaké je uplatnění našich absolventů, ale také byly zmíněny firmy, s kterými spolupracujeme, a exkurze, které pořádáme. Dále jsme žákům základních škol nabídli účast na soutěžních workshopech pro žáky 8. a 9. tříd, které naše škola bude pořádat v následujících měsících.

Prohlídku školy komentovala jedna z maminek: „Vůbec jsem si nemyslela, že je ta škola tak velká a může toho tolik nabídnout.“

V laboratoři předmětu Kontrola a měření si mohl odvážlivec ze skupinky zkusit zaměřit kružnici pomocí speciálního přístroje, který měří s přesností na tisíciny milimetru.

Na chodbě druhého patra si návštěvníci mohli prohlédnout plakátové výstavy k Sametové revoluci a k výročí úmrtí Jana Opletala.

I tentokrát podpořily DOD některé firmy – VOLTCOM, spol. s r.o., forpsi INTERNET CZ, a. s., ČEZ, a. s., MOTOR JIKOV Group, a.s., EGE, spol. s r.o. 

Fotografie z DOD naleznete ve fotogalerii.

Mgr. Ludmila Petržalová