Den otevřených dveří na ZČU (1. února 2023)

e středu 1. 2. 2023 jsme se opět po roce vydali s maturanty oboru strojírenství na Den otevřených dveří Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Malé zpoždění při odjezdu autobusu, které jsme nabrali při čekání na jednoho dobíhajícího žáka, dokázal pan řidič dohnat, a tak jsme dorazili do posluchárny fakulty téměř včas.  

Po krátkém úvodním slovu pana děkana jsme se rozešli na prohlídky laboratoří jednotlivých kateder. Zaujala nás zejména Katedra konstruování strojů, Katedra energetických strojů a zařízení a Katedra průmyslového inženýrství a managementu. Každý se mohl podle svého zájmu podívat na různá zajímavá místa fakulty, a tak se navnadit na možnosti vysokoškolského studia.  

Děkujeme fakultě za zajištění autobusu a těšíme se na další spolupráci!