Den otevřených dveří a slavnostní otevření odborné laboratoře elektrotechniky na SPŠEaG V Úžlabině (9. listopadu 2023)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium v Úžlabině (Praha 10 – Malešice) pozvala zástupce naší školy na Den otevřených dveří, který se konal 9. 11. 2023 v budově školy.

Den otevřených dveří byl uspořádán u příležitosti slavnostního otevření odborné laboratoře elektrotechniky a ve spolupráci se společností Diametral, a. s. (dodavatelem vybavení laboratoře). Projekt byl financován z grantu EU a trval několik let. Za naši školu se zúčastnil pan Ing. Jiří Vastl.

Učebna bude sloužit k výuce odborných elektrotechnických předmětů ve 3. a 4. ročníku studia. Je vybavena vždy dvěma pracovišti – na jednom si žáci vyzkouší úlohu teoreticky na stolním boxu s propojovacími kabely s banánky, na druhém následně prakticky při montáži s klasickými vodiči a skutečnými přístroji na panelu. Zajímavé bylo zajištění bezpečnosti práce napájením stolů bezpečným napětím 3x 40 V a ovládáním z katedry. Návštěva odborné učebny na SPŠEaG byla velmi inspirativní.

(Ing. Jiří Vastl)