Den linky 155 (16. května 2022)

V pondělí 16. května 2022 se žáci všech 1. ročníků (1.EA, 1.EB, 1.SA. 1.SB) zúčastnili osvětové akce Den linky 155, kterou pořádala Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje na českobudějovickém náměstí.

Ochotní záchranáři nás seznámili s činností zdravotnického operačního střediska, vysvětlili výhody automatizovaného externího defibrilátoru a ukázali reálné záchranářské vybavení včetně prohlídky několika sanitních vozidel. Zároveň žákům vysvětlili i základní pravidla poskytování první pomoci, která následně doplnili názornými ukázkami.

292f0d76cf1451b6ac7002ffca312ff64e28c7a2 - Den linky 155 (16. května 2022)5c4c94e8d9acf87328721ea98cddd4049cfe3114 - Den linky 155 (16. května 2022)1adec8c9b3123e7fd0d7c2fb44d92fe6dabb909a - Den linky 155 (16. května 2022)

2627492fd6232c7ef249301a8fc774375ab6faf9 - Den linky 155 (16. května 2022)