Červnové výlety třídy 2.EA (22. a 23. června 2022)

22. června strávila třída 2.EA své třídnické hodiny ve Sportovním areálu v Hluboké nad Vltavou.

Třída si zahrála basketbal na 2 týmy, které často střídaly své hráče, ale i přes častý atak košíkového okruží se skoro nikdo nemohl trefit, a tak po 30 minutách bylo skóre 2:0. Teplota vzduchu rychle stoupala, a tak se žáci rozdělili na několik stanovišť – někdo dál hrál basketbal, někdo ping-pong, další zavítali na minigolf, později ještě někteří hráli beach volejbal. Na minigolfu se vystřídali téměř všichni a ve svých týmech soutěžili a soupeřili o nejlepší místo. Před dvanáctou hodinou byl výlet ukončen.

Ve čtvrtek 23. června se třída 2.EA sešla na autobusovém nádraží Mercury, aby vyrazila do Třeboně a prošla si Naučnou stezku kolem Světa. Cílová autobusová stanice byla těsně před Třeboní, čímž jsme si cestu asi o 3 km zkrátili. Brzy jsme byli v lese a všímali si mokřin s výjimečnými květinami, ale také s rašeliništěmi. Poměrně svižným tempem (asi kvůli komárům) jsme prošli kolem rybníčku Dolní Zlatník a Spolského mlýna a pily. Následoval mírný kopeček a klasický borový les s borůvkami. Odpočinuli jsme si na Odměnách a směřovali k poslední části stezky, až jsme došli ke Schwarzenberské hrobce. Zde nemohl chybět základní historický výklad doplněný současným vývojem. Další historické souvislosti jsme si řekli na hrázi rybníka Svět, u sochy Jakuba Krčína z Jelčan a na nádvoří Zámku Třeboň. Následně jsme se vydali na autobusové nádraží a vyrazili zpět do Českých Budějovic.

6e5c070ccdf6ac2a62a468255a6d56b068effc6f - Červnové výlety třídy 2.EA (22. a 23. června 2022)51f608607679b40c1277824686d68a6da26fe10a - Červnové výlety třídy 2.EA (22. a 23. června 2022)c14505e989f1b66003278496117df26e45cbf00a - Červnové výlety třídy 2.EA (22. a 23. června 2022)