Bezpečnost v elektrotechnice – vyhláška č. 50/1978 Sb.

Dne 29. dubna 2022, po vydání vysvědčení čtvrtým ročníkům, proběhla zkouška z odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky 50/1978 Sb.

Ze třídy 4.EA a 4.EB se přihlásilo celkem 23 studentů a dle § 5 všichni zkoušku úspěšně složili, což jim zvýší šanci uplatnit se na trhu práce. Po roce praxe mohou tito studenti navázat další zkouškou dle § 6.

V následujících letech bude naše škola bezplatně zajišťovat tuto zkoušku i dle nového zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Všem studentům, kteří složili tuto významnou zkoušku, gratulujeme!