Beseda na téma „Energie – budoucnost lidstva“ (21. února 2022)

Elektrárenská společnost ČEZ, a. s. již několik let organizuje osvětový program s názvem „Energie – budoucnost lidstva“.

Besedy na toto téma se 21. února 2022 zúčastnili žáci 1. ročníků oboru elektrotechnika. S Ing. Jiřím Skaličkou – odborníkem z Jaderné elektrárny Temelín – jsme diskutovali o různých energetických zdrojích (alternativní zdroje; vodní, tepelné a jaderné elektrárny atd.) a o jejich výhodách a nevýhodách. Dále se hovořilo o ekologických, ekonomických a sociálních souvislostech energetiky.  

Uvědomujeme si, že je třeba předávat mladým lidem objektivní informace o energetice a inspirovat je k tomu, aby o nich přemýšleli a vytvářeli si vlastní názor. Besedu proto hodnotíme jako velmi přínosnou.