Bavorsko-česká pracovní skupina pro profesní orientaci v řemeslech – účast Mgr. Ivana Lavičky (24. ledna 2024)

Dne 24. 1. 2024 proběhla v Deggendorfu (Německo) Bavorsko-česká pracovní skupina pro profesní orientaci v řemeslech. V rámci jednání vystoupili zástupci Jihočeské a Bavorské hospodářské komory, zástupci středních škol, gymnázií a učňovských škol obou zemí. Za českou stranu zastupoval střední školy Mgr. Ivan Lavička.

Prvním bodem programu jednání byla přednáška na téma zefektivnění způsobu náboru nových studentů do učňovských oborů a středních odborných škol. Přednášela Dr. Andrea Greilinger z Ludwig-Fröhler-Institut (Mnichov). Přednášku zakončila hodinová diskuse zúčastněných, byly předneseny návrhy, možnosti, opatření v provázanosti na systémy školství jednotlivých zemí.

Dalším bodem skupiny bylo představení projektu INTERREG. Evropská územní spolupráce je jedním z cílů v rámci strukturální podpory EU, který je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). INTERREG je rozdělen do tří oblastí spolupráce: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální. V dotačním období od roku 2021 do roku 2027 poskytne Evropská unie na tyto programy celkem 8,9 miliard eur, z toho 6,6 miliard eur poputuje do programů přeshraniční spolupráce. Dále následovala diskuse na toto téma, kdy byl představen právě běžící projekt „Hrdinové řemesla“ vedený Jihočeskou hospodářskou komorou za přispění Bavorské hospodářské komory.

Jako poslední bod skupiny byla prohlídka vzdělávacího centra učňovského školství HANDWERKSKAMMER Bavorsko pro oblast Deggendorf.

Celá pracovní skupina proběhla v přátelském duchu, byly navázány nové kontakty a rozvinula se širší přeshraniční spolupráce.

(Mgr. Ivan Lavička)

DSC04838 e1706266467255 - Bavorsko-česká pracovní skupina pro profesní orientaci v řemeslech – účast Mgr. Ivana Lavičky (24. ledna 2024)