Aktualizováno – Informace k uzavření 1. pololetí (uzavírání známek, komisionální zkoušky, předávání vysvědčení, pololetní prázdniny)

Známky budou žákům uzavřeny do pondělí 23. 1. 2023 (včetně); klasifikační porada proběhne ve středu 25. 1. 2023.

Komisionální zkoušky se budou konat od úterý 31. 1. 2023. Vysvědčení bude žákům předáno v úterý 31. 1. 2023 5. vyučovací hodinu (od 6. hodiny výuka odpadá). V pátek 3. 2. 2023 mají žáci pololetní prázdniny.