Aktualizace termínů v harmonogramu školního roku

Dáváme na vědomí, že proběhla aktualizace některých termínů v harmonogramu školního roku.

Termíny se týkají zejména čtvrtých ročníků. Více informace naleznete na příslušné stránce.