Informace k ISIC kartám

Škola pro své žáky zařizuje prodloužení platnosti a vydání duplikátu ISIC karet.

Cena prodloužení platnosti o jeden rok je dle ceníku ISIC 180 Kč, cena duplikátu je 110 Kč. Platby za tyto úkony budou provedeny pouze přes školní on-line pokladnu, na základě žádosti bude z příslušného účtu stržena odpovídající částka. Žádosti budou s ohledem na poštovné vyřizovány jednou měsíčně – k 15. dni v měsíci. V září je termín pro objednání ISIC do 22. 9. V září budou vyřizovat požadavky žáků třídní učitelé na základě dotazníku, v následujících měsících budou žádosti řešeny individuálně.


Štítky: ISIC

Všechny aktuality 

Kalendář akcí Loading...

Den otevřených dveří: 4. 11. 2020 (středa) - 15:00 - 18:00 hod.